2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Tabulka objektů 

Vyhledat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ctrl+Shift+F

objekty_vyhledat_sablony

Vyhledat text:

but_sipka_dolu

Text k vyhledání.

V šablonách:

 

Omezení vyhledávání na uvedené šablony.

V knihovnách:

 

Omezení vyhledávání na uvedené knihovny.

Nahradit:

 

 

Nenahrazovat

but_radio_1

Text se pouze vyhledá.

Ručně potvrdit

but_radio_1

Text bude nahrazen jednotlivě po potvrzení.

Automaticky

but_radio_1

Všechny nalezené výskyty textu budou nahrazeny zadaným výrazem.

Textem:

 

Text, který nahradí vyhledaný výraz. Pole není aktivní je při volbě Nenahrazovat v předchozím přepínači.

Celá slova

pole_x

Vyhledá se jen text, který tvoří celé slovo.

Malá <> velká

pole_x

Při vyhledání se odlišují malá a velká písmena.

Zástupné znaky

pole_x

 

 

 

Výsledky vyhledání se zobrazí v nové části okna na pravém dolním okraji. Řádky výpisu jsou aktivní odkazy na příslušnou šablonu a výskyt hledaného textu. V příkladu na ilustraci byl vyhledáván text "TOK_ID".

objekty_vyhledat2

Ve výpisu je uveden název knihovny, název objektu, řádek a sloupec výskytu hledaného textu a výpis řádku s hledaným textem.

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

objekty_vyhledat_mk

Zobrazit další místo

F4

Zobrazí další nebo předchozí místo. Stejný výsledek má dvojí kliknutí na další nebo předchozí řádek výpisu.

Zobrazit předchozí místo

Shift+F

Zobrazit místo

 

Zobrazí šablonu a řádek s vyhledaným textem, stejně jako dvojí kliknutí na řádek výpisu..

Vymazat

Ctrl+Q

Vymaže výpis výsledků hledání.

 

 

Soubor: objekty_tabulka_objektu_vyhledat.htm