2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty 

Tabulka parametrů objektů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametrické objekty lze volat podobně jako matematické funkce zápisem typu identifikátor_objektu(parametr_1, parametr_2,...). Každý parametr má opět svůj identifikátor a dále datový typ, který určuje množinu přípustných hodnot parametru (číslo, text, datum/čas, pole hodnot, libovolná hodnota).

objekty_parametry

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

objekty_mk_parametry

Vložit řádek

Insert

Vloží nový prázdný řádek pro definování parametru.

Opravit aktuální řádek

Ctrl+Enter

Umožní editovat údaje v řádku

Odstranit řádek

Delete

Vymaže řádek z definice objektu, po uložení jsou údaje odstraněny z knihovny.

 

 

Soubor: objekty_tabulka_parametru.htm