2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty 

Editor objektu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Edituje zdrojový text jednotlivých objektů.

Průvodce dotazovými šablonami umožní vytvoření zdrojových textů automaticky po definovaní požadovaných vlastností šablony. Takto vytvořené šablony je možné v editoru objektu upravit.

Kromě syntaxe jazyka HTML se v šablonách používají výrazy ohraničené <:zdrojový text výrazu:>, které mohou obsahovat odkazy na jiné objekty (šablony) a na výpočetní předpisy popsané v kapitole Výrazový kalkulátor. Výsledkem šablony je, po zpracování programem, doplnění zapsaného HTML kódu o HTML kód vygenerovaný z vazby mezi zdrojovými daty zpracovanými aplikací a vypočtenými výrazy.

 

objekty_editor

Kontextové menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v této oblasti) umožní:

objekty_mk_editor

Vyhledat / nahradit

Ctrl+F

Otevře dialog pro vyhledávání pouze v editované šabloně.

Jít na řádek

Ctrl+G

Otevře dialog pro zapsání požadovaného čísla řádku.

Zpět

Ctrl+Z

Zruší jeden krok provedených úprav.

Znovu

Ctrl+Shift+Z

Vrátí zpět úpravy zrušené funkcí Zpět.

Vyjmout

Ctrl+X

Převede označený text do schránky.

Kopírovat

Ctrl+C

Zkopíruje označený text do schránky.

Vložit

Ctrl+V

Vloží text ze schránky v místě kurzoru.

Vymazat

Delete

Vymaže označený text.

Vybrat vše

Ctrl+A

Označí celý text.

 

Soubor: objekty_editor_objektu.htm