2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Tvorba dotazových šablon 

záložka: Šablony

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záložka obsahuje obecné údaje potřebné pro vytváření dotazových šablon a jejich zařazení do projektu nebo zvolených knihoven. Význam jednotlivých polí je následující:

dialog_tvorba_sablon_1

Uložit do knihovny:

but_sipka_dolu

volba cílové knihovny šablon, do které se uloží nově vytvářené dotazové šablony. Volba (projekt) způsobí, že se šablony uloží přímo do projektového soubor wm3. Rozhodující je zde uvážit, zda vytváříte jednoúčelovou šablonu pro jediný projekt, nebo zda ji v budoucnosti hodláte používat i v jiných projektech (v tom případě je pochopitelně vhodnější šablony umístit do samostatné knihovny, kterou můžete mezi těmito projekty sdílet).

Automaticky přepsat stávající šablony

pole_x

pokud tuto volbu zapnete, WebMap vás přestane při opakovaném použití průvodce upozorňovat na to, že šablony byly již dříve vytvořeny a opětovným uložením budou přepsány. Tento vypínač můžete použít jako jakýsi zámek - ve chvíli, kdy jste spokojeni se vzhledem automaticky navržených šablon a chcete je nadále upravovat ručně, je vhodné vypínač vypnout, abyste si opětovným vyvoláním průvodce omylem tyto ručně provedené změny nesmazali.

Veřejná šablona:

but_sipka_dolu

identifikátor vytvářené hlavní šablony. Tato šablona bude označena jako veřejná a po ukončení průvodce bude nastavena jako dotazová šablona pro vrstvu mapy, téma nebo mapový pohled. Tato šablona dále dle potřeby vyvolává další pomocné šablony, vytvořené průvodcem. Zároveň se její identifikátor používá jako předpona pro názvy těchto ostatních šablon z důvodu zabránění kolizi názvů šablon (v případě použití průvodce na víc různých témat v rámci jednoho projektu).

Šablona souhrnu:

 

identifikátor šablony vytvářející stránku se souhrnným (tabulkovým) výsledkem dotazu. Při změně identifikátoru veřejné šablony se automaticky předvyplní na xxx_SUMMARY, kde xxx je identifikátor veřejné šablony. Ve speciálních případech, kdy potřebujete, aby takto vytvořené šablony spolupracovaly s jinými ručně vytvořenými šablonami, může být výhodné tento název ručně změnit.

Šablona detailu:

 

identifikátor šablony vytvářející detailní stránku s výpisem vlastností jediného objektu (v případě výběru jednoho objektu nebo kliknutí na detail ze souhrnné stránky). Obdobně jako v případě souhrnné šablony se při změně identifikátoru veřejné šablony automaticky předvyplní na xxx_DETAIL.

Šablona horního loga:

but_sipka_dolu

identifikátor šablony, která se má zavolat na začátku (horním okraji) vytvářené dotazové stránky. Tímto způsobem můžete na horní nebo dolní okraj stránky umístit zvolenou prezentační grafiku (např. logo nebo kontaktní informace o firmě resp. instituci) bez nutnosti ručně upravovat vytvářené šablony.

Šablona dolního loga:

but_sipka_dolu

identifikátor šablony, která se má vyvolat na konci (dolním okraji) vytvářené dotazové stránky. Význam je obdobný jako v případě šablony horního loga.

 

 

Soubor: objekty_tvorba_dotazovych_sablon_sablony.htm