2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Tvorba dotazových šablon 

záložka: Souhrn

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záložka slouží k zadání údajů vztahujících se k souhrnné (tabulkové) šabloně. Logicky je rozčleněna do čtyř bloků - CSS šablona (šablona definující kaskádové styly pro dotazovou stránku), Náhled mapy (automaticky na horním okraji stránky vytvoří náhledový obrázek), Statistika (statistický souhrn vybraných dat) a Souhrn (podrobný tabelární výpis vybraných řádků).

dialog_tvorba_sablon_2

CSS šablona

but_sipka_dolu

šablona s kaskádovými styly

Náhled mapy

pole_x

zobrazit náhledovou mapku na horním okraji detailní stránky

Zvětšit vybranou oblast

pole_x

zobrazit z náhledové mapky jenom výřez kolem zvoleného objektu

Ukázat výběr

pole_x

vyznačit v náhledové mapce vybraný objekt

Šířka / výška (pixlů)

 

rozměry náhledové mapky

Statistika

 

 

Součet
Průměr
Maximum
Minimum
Počet hodnot
směrodatná odchylka

 

pole_x

vypínače definují filtr statistických výsledků, které se mají na stránce zobrazit. Při vytváření dotazové šablony se berou v potaz jednak tyto vypínače, jednak vypínače statistik u samotného mapového tématu (aby průvodce vytvořil do šablony statistiku zvoleného sloupce, musí být příslušná statistika zapnuta jak ve vlastnostech tématu, tak v tomto dialogu).

stat.=sloupce

but_radio_1

sloupce řádky odpovídají jednotlivým veřejným sloupcům a sloupce jednotlivým statistikám

stat.=řádky

but_radio_1

řádky odpovídají jednotlivým statistikám (minimum, maximum...) a sloupce odpovídají veřejným sloupcům tématu.

Souhrn

 

 

Styl:

but_sipka_dolu

styl formátování souhrnné tabulky. Tato položka je připravena pro budoucí rozšiřování průvodce; v současné verzi WebMapu existuje jediný předdefinovaný styl formátování tabulky, takže tuto hodnotu nelze změnit.

Řazení:

but_sipka_dolu

sloupec nebo seznam sloupců, podle kterých se má souhrnná tabulka automaticky seřadit.

Čísla řádků:

pole_x

průvodce vytvoří dotazovou šablonu tak, že v levém sloupci souhrnné tabulky se zobrazují čísla jednotlivých řádků dotazu.

Automatická volba souhrn/detail:

pole_x

při výběru jediného objektu se rovnou zobrazí detailní šablona. Pokud je vypnuta, vždy se nejprve otevře souhrnná šablona, ze které je až poté možno vyvolat detail.

 

 

Soubor: objekty_tvorba_dotazovych_sablon_souhrn.htm