2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty 

Tvorba dotazových šablon

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí průvodce dotazovými šablonami lze vytvářet šablony pro prohlížení výsledků dotazů nad zvolenými tématy. Takto vytvořené šablony lze buď přímo použít, nebo je dále podle potřeby upravovat dle konkrétních požadavků na grafickou a věcnou úpravu interaktivních webových stránek.

Průvodce lze vyvolat z několika různých míst v editoru projektu v závislosti na tom, pro jaké téma nebo mapu chcete dotazovou šablonu vytvořit. Dotazová šablona se vždy vytváří na míru určitému mapovému tématu především v závislosti na rozsahu jeho veřejných sloupců. Při změně vlastností tématu je pak potřeba dříve vytvořenou šablonu znovu vygenerovat, případně ručně upravit.

Průvodce lze vyvolat tlačítkem but_3tecky [...] v rozvíjecích seznamech pro výběr dotazové šablony na následujících místech projektu:

vlastnosti vrstvy mapy

vlastnosti tématu (záložka: Popis)

vlastnosti mapového uzlu

Průvodce můžete vyvolat z vlastností vrstvy mapy (Mapa: Téma mapy: záložka Mapové téma) v případě, že chcete používat vytvářenou dotazovou šablonu jenom pro tento jediný výskyt daného tématu ve zvoleném mapovém pohledu. Pokud byste chtěli šablonu používat pro výsledek dotazu vždy, když je (v libovolném mapovém pohledu) dotazováno určité téma, vyvolejte jej z Vlastnosti tématu: záložka Popis. Vyvolání průvodce z vlastností mapového uzlu (Téma mapy: pole Šablona dotazu) způsobí nastavení dotazové šablony jako výchozí pro všechny vrstvy zvoleného mapového pohledu. Tento případ je relativě nejméně obvyklý, protože vyžaduje ke správnému fungování, aby všechny vrstvy (kromě těch, pro které je dotazová šablona změněna v rámci vlastností tématu nebo vrstvy mapy) měly podobnou datovou strukturu, resp. určitou společnou podmnožinu veřejných sloupců, nad kterými bude dotazová šablona pracovat.

Tvorba dotazových šablon je logicky rozčleněna do několika záložek, v jejichž rámci lze nastavit různé parametry potřebné pro přizpůsobení vytvářené šablony vašim požadavkům. Parametry dříve vytvořených dotazových šablon se v projektu pamatují a pokud vyvoláte průvodce opakovaně, jednotlivé záložky se předvyplní naposledy zadanými hodnotami. Takto je možno vytvářet dotazové šablony postupně - například můžete vyjít z výchozích hodnot parametrů, zkusmo vytvořit dotazové šablony, v internetovém prohlížeči zkontrolovat výsledný vzhled šablon a podle potřeb se i několikrát vrátit do průvodce a parametry upravit s cílem získat optimální vzhled výsledné webové stránky.

záložka: Šablony

obecné údaje pro vytvoření šablony

záložka: Souhrn

parametry souhrnné (tabulkovou) šablony

záložka: Detail

parametry šablony detailního výpisu

záložka: Sloupec

výběr sloupců pro šablonu

záložka: Náhled

parametry náhledové mapky v šabloně

Stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte zadané hodnoty. Průvodce vytvoří požadované šablony, případně vás upozorní, zda chcete přepsat dříve vytvořené šablony se stejným názvem, poté se šablony uloží do projektu nebo zvolené knihovny a dotazová šablona v místě, odkud byl průvodce vyvolán, se změní na právě vytvořenou nebo aktualizovanou veřejnou šablonu.

 

Tlačítko [Storno] opustí dialog bez uložení provedených změn.

 

Soubor: objekty_tvorba_dotazovych_sablon.htm