2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Tvorba dotazových šablon 

záložka: Sloupec

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

dialog_tvorba_sablon_4

Pomocí tabulky lze zvolit, které sloupce tématu se mají zahrnout do souhrnné a detailní dotazové šablony.

Položka Odkaz na detail v souhrnu určuje sloupec, který se má použít jako hypertextový odkaz pro vyvolání detailního výpisu ze souhrnné tabulky. Volba (samostatný sloupec) znamená, že na konec každého řádku souhrnné tabulky se přidá sloupec detail s hypertextovým odkazem na detailní tabulku.

 

Soubor: objekty_tvorba_dotazovych_sablon_sloupec.htm