2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Tvorba dotazových šablon 

záložka: Detail

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záložka definuje parametry šablon vztahující se k detailnímu výpisu vlastností jediného objektu.

dialog_tvorba_sablon_3

CSS šablona

but_sipka_dolu

šablona s kaskádovými styly

Náhled mapy

pole_x

zobrazit náhledovou mapku na horním okraji detailní stránky

Zvětšit vybranou oblast

pole_x

zobrazit z náhledové mapky jenom výřez kolem zvoleného objektu

Ukázat výběr

pole_x

vyznačit v náhledové mapce vybraný objekt

Šířka / výška (pixlů)

 

rozměry náhledové mapky

Detail

 

 

Styl:

but_sipka_dolu

styl formátování detailního výpisu. Tato položka je připravena pro budoucí rozšiřování průvodce; v současné verzi WebMapu existuje jediný předdefinovaný styl formátování, takže tuto hodnotu nelze změnit.

Sloupců

 

počet sloupců pro sázení soupisu detailních hodnot. Pokud je hodnota rovna jedné, dotazová šablona vysází na každý řádek tabulky jedinou dvojici sloupec tématu... hodnota pro vybraný objekt; pokud zvolíte více sloupců, šablona vysází zadaný počet sloupců a jejich hodnot na jediný řádek tabulky, čímž se zároveň zmenší její výška. Tato volba má význam především u témat, obsahujících ve veřejných sloupcích relativně krátké hodnoty (typicky čísla a data, v případě delších textů hrozí při vícesloupcovém sázení zhoršení čitelnosti kvůli častému zalamování textu) a pro témata s velkým počtem veřejných sloupců, kde výška tabulky přesáhne běžnou velikost stránky webového prohlížeče a detailní soupis je pak nepřehledný.

Filtrovat dotazem připojené tabulky

pole_x

pokud je zaškrtnuta, data ve výpisech tabulek připojených 1:n k aktuálnímu tématu se filtrují aktuální dotazovou podmínkou. Pokud je volba vypnuta, zobrazí se vždy všechna data tabulek připojených k vybranému základnímu objektu.

 

 

Soubor: objekty_tvorba_dotazovych_sablon_detail.htm