2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

GUI, NOGUI

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí parametrů GUI a NOGUI lze upravit vzhled ovládání apletu. Lze pomocí nich předepsat, které základní uživatelské prvky (např. tlačítka na nástrojové liště) se mají uživateli v apletu nabízet a které se naopak mají skrýt. Tlačítka a ostatní uživatelsky ovlivnitelné prvky jsou pojmenovány textovými kódy, jejichž pomocí na ně lze odkazovat. Rozdíl mezi příkazem GUI a NOGUI je ve způsobu definice skupiny prvků, které se mají uživateli v apletu nabídnout:

GUI definuje sadu ovládacích prvků aditivně; aplet očekává, že hodnotou parametru je seznam kódů ovládacích prvků, oddělených mezerami; aplet potom zobrazí jen ovládací prvky vyjmenované v parametru GUI; ostatní prvky se ignorují.

NOGUI definuje ovládací prvky subtraktivně; hodnotou parametru musí být opět mezerami oddělený seznam kódů ovládacích prvků, v tomto případě ovšem aplet zobrazí všechny ovládací prvky kromě vyjmenovaných. Pokud chcete pouze mírně upravit vzhled standardního apletu, například skrýt určitou funkci, která nemá pro danou mapu smysl, je výhodnější použít parametr NOGUI. Naopak příkaz GUI je vhodnější tehdy, pokud chcete sadu ovládacích prvků výrazně změnit a potřebujete mít pod kontrolou všechny prvky, které se v apletu zobrazí.

 

Soubor: projekt_edit_GUI_NOGUI.htm