2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu 

záložka: Metadata

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_edit_vlast_metadata

Pokud jsou v projektu definována metadata, lze pro jednotlivé mapové uzly upravovat jejich hodnoty.

Kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru tabulky se otevře lokální nabídka funkcí pro práci s metadaty:

mk_metadata

Kliknutím na řádek s položkou metadat se aktivuje formulář pro editaci hodnoty této položky.

pole_metadata_upravit

 

Soubor: projekt_edit_metadata.htm