2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu 

záložka: Grafy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_edit_vlast_grafy

Záložka umožňuje připojit k mapovému uzlu jeden nebo více grafů. Samotné definice grafů je třeba vytvořit v okně Mapa grafů.

Ve vlastnostech uzlu lze definovat propojení mapového pohledu s některými z grafů. Propojení zahrnuje informace o požadované šabloně grafu a o případném nastavení pevných hodnot některým proměnným šablony grafu. Proměnné bez určení pevných hodnot zůstávají jako volné a při vytváření grafu se WebMap nejprve dotáže uživatele na jejich hodnoty.

Kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru tabulky se otevře lokální nabídka funkcí pro práci s grafy:

mk_grafy_novy

Připojení nového grafu nebo úprava parametrů pro zobrazení:

editor_m_edit_vlast_grafy_pripojit

 

 

Soubor: projekt_edit_grafy.htm