2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu 

záložka: Meze mapy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_edit_vlast_meze

Parametry výchozího pohledu při otevření mapy v mapovém apletu:

Uživatel

 

Pro kterého uživatele zadené hodnoty platí,
v reprodukovaném příkladu je podle uživatele zobrazena mapa v rozsahu kraje.

Oblast zájmu

 

 

X - min

 

X souřadnice levého horního rohu upraveného rozsahu mapy.

Y - min

 

Y souřadnice pravého dolního rohu upraveného rozsahu mapy.

X - max

 

X souřadnice pravého dolního rohu upraveného rozsahu mapy.

Y - max

 

Y souřadnice levého horního rohu upraveného rozsahu mapy.

Počáteční oblast

 

 

X - start

 

X souřadnice středu výchozího pohledu.

Y - start

 

Y souřadnice středu výchozího pohledu.

Z - start

 

Fyzické měřítko pro výchozí pohled (lze zadat jako podíl, např. 1:10000, nebo jako reálné číslo, t.j. 1e-4).

Filtrovat dotazy zájmovou oblastí mapy

pole_x

Výsledky dotazů budou obsahovat jen objekty z vymezené oblasti mapy (vybrané objekty musí zasahovat alespoň některou částí do zadané zájmové oblasti mapy)

Filtrovat detail základním dotazem

pole_x

zapnuto: Při alfanumerickém vyhledávání se v okně detailu zobrazují pouze ty řádky z detailních připojených tabulek (1:n), pro které platí zadaná vyhledávací podmínka.

 

 

Soubor: projekt_edit_meze_mapy.htm