2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

Vizuální styl apletu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vizuální styl apletu lze přizpůsobit pomocí následujících parametrů:

BACKGROUND

barva pozadí okna apletu

FOREGROUND

barva popředí (písma) v okně apletu (např. název mapy)

TITLE_FONT

styl a velikost písma nadpisu mapy

BUTTON_BG

barva tlačítek na nástrojové liště (nabídková tlačítka, přepínače map u apletu MAPMENU

BUTTON_FG

barva textu tlačítek

BUTTON_ABG

barva aktivního tlačítka (jen pro aplet MAPMENU, ve kterém tlačítka slouží k přepínání mapových pohledů - zde se tímto stylem zobrazuje tlačítko odpovídající aktivní mapě)

BUTTON_AFG

barva textu aktivního tlačítka (viz BUTTON_ABG)

BUTTON_FONT

styl a velikost písma tlačítek na nástrojové liště

SCROLL_BG

barva pozadí posuvných lišt (barva neaktivní oblasti mimo vybraný úsek)

SCROLL_FG

barva popření posuvných lišt (barva posuvníku a tlačítek na stranách lišty)

 

Všechny barevné parametry se zadávají číselně v šestnáctkové soustavě, kde vždy dvojice následujících číslic udává intenzitu barevné složky červené, zelené a modré, tedy RRGGBB, například FF0000 = sytě červená, 00FFFF = modrozelená, FF00FF = žlutá.

Styl písma se zadává textovým řetězcem, ve kterém za sebou následuje číselná velikost písma v pixelech (standardní velikost běžného písma tlačítek je 12), pak případně znaky ovlivňující styl (/ - lomítko označuje skloněné písmo a * - hvězdička označuje tučné písmo) a název fontu. Všechny tři části zadání stylu písma jsou nepovinné, pokud některá část v textu chybí, dosadí se automatická výchozí hodnota.

Upozornění: vzhledem k tomu, že v běžných podmínkách je obvykle cílem, aby aplet fungoval na co nejširší třídě různých počítačů, instalací operačního systému a verzí webového prohlížeče, nelze doporučit obecné využívání různých speciálních fontů, jejichž správné zobrazení závisí na nastavení a vlastnostech instalace operačního systému a prohlížeče v klientském počítači. Pro běžné účely se doporučuje používat pouze standardní fonty definované normou jazyka Java, tedy SansSerif pro bezpatkové písmo (obdoba písma Arial ve Windows), Serif pro patkové písmo (ve Windows odpovídá písmu Times New Roman) a Monospaced pro písmo pevné šířky (ve Windows obvykle Courier).

Příklad:

BUTTON_FONT=15/Serif - skloněné patkové písmo vysoké 15 bodů

 

Soubor: projekt_edit_vizualni_styl_apletu.htm