2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu 

záložka: Snímky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_m_edit_vlast_snimky

Záložka umožňuje připojit k mapovému uzlu jeden nebo více snímků. Samotné kresby (snímky) je třeba vytvořit v okně Sestava (menu: Nastavení | Snímky).

Ve vlastnostech uzlu lze definovat propojení mapového pohledu s některými z těchto snímků. Propojení zahrnuje informace o požadované šabloně snímku a o případném nastavení pevných hodnot některým proměnným šablony snímku. Proměnné bez určení pevných hodnot zůstávají jako volné a při vytváření snímku se WebMap nejprve dotáže uživatele na jejich hodnoty.

Kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru tabulky se otevře lokální nabídka funkcí pro práci se snímky:

mk_grafy_novy

Připojení nového snímku případně úprava parametrů pro zobrazení:

editor_m_edit_vlast_snimky_novy

 

 

Soubor: projekt_edit_snimky.htm