2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

ZOOM_FACTORS

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametr slouží k ručnímu vložení jednoho nebo více napevno zadaných měřítek zobrazení do výběrového seznamu měřítek. Pokud parametr začíná znakem +, zadaná měřítka se přidají k automaticky nabízeným měřítkům, jinak se do seznamu vloží pouze zde zadaná měřítka. Měřítka jsou v seznamu zadána buď numericky jako desetinná čísla (např. 0.0001 = 1:10000) nebo jako podíly dvou čísel s dvojtečkou mezi čísly (např. 1:20000, 3:100000). Jednotlivá měřítka se oddělují mezerou.

Příklad:

ZOOM_FACTORS=1:100000 1:50000 1:20000 1:10000

 

Soubor: projekt_edit_ZOOM_FACTORS.htm