2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Přístupová práva 

Externí uživatelé

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V rámečku v pravé dolní části se v zvolenou skupinu definuje připojení k externímu zdroji, obsahujícímu tabulku uživatelů a parametry jejich přístupových práv.

pristup_uzivatel_externi

Datový zdroj:

but_sipka_dolu

druh datového zdroje, ze kterého se načítají připojená data

Spojení:

but_sipka_dolu

název spojení, které se má použít pro komunikaci s vybraným datovým zdrojem

Objekt:

but_sipka_vpravo

připojovaná tabulka

Filtr:

 

filtrem je možno zkrátit výběr řádků z připojované tabulky. Filtr může obsahovat libovolný výraz, který smí obsahovat jako proměnné názvy sloupců připojované tabulky.

Uživatelské jméno:

but_sipka_dolu

název sloupce s uživatelským jménem

Jen malá písmena a číslice

pole_x

 

Sloupec s heslem:

but_sipka_dolu

název sloupce s uživatelským heslem

Jen malá písmena a číslice

pole_x

 

Sloupec s extentem:

but_sipka_dolu

 

Blokační sloupec:

but_sipka_dolu

název sloupce s příznakem blokování uživatele

Limit extentu

 

rozsah oblasti (výřezu), v jakém bude přihlášenému uživateli zobrazena mapa

xmib:

 

minimální souřadnice X

ymin:

 

minimální souřadnice Y

xmax:

 

maximální souřadnice X

ymax:

 

maximální souřadnice Y

Zneplatnit po [s]

 

aktivuje omezenou platnost načtených dat

 

but_nacist_uzivatele

načte data z externího zdroje do lokálně uložené knihovny

 

Soubor: projekt_nastaveni_externi_uivatele.htm