2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Přístupová práva

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_prava Ctrl+R

Okno pro editaci přístupových práv umožňuje definovat seznamy uživatelů, jejich přístupových hesel, začleňovat je do skupin a definovat jejich role. Vytvořený seznam uživatelů může být uložen v rámci projektu. Pokud je uložen v samostatné knihovně, je tím usnadněn přenos seznamu uživatelů mezi projekty.

pristup

Dialog je rozdělen do čtyř částí.

Knihovna

Uživatelé

Skupiny

Externí uživatelé

Definovaná přístupová práva uživatelů a skupin se přiřadí jednotlivým mapovým uzlům projektu ve Vlastnostech mapového uzlu | záložka: Ostatní: položky Přístupová práva a Právo zápisu.

 

Soubor: projekt_nastaveni_pirstupova_prava.htm