2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Přístupová práva 

Skupiny

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

pristup_skupiny

V tabulce v levé pravé horní části se v rámci jedné knihovny (sloupec: Zdroj) editují skupiny (role) uložené v této knihovně. Funkce pro přidávání, mazání a editování přístupné buď z menu: Skupiny, nebo z lokální nabídky:

pristup_skupiny_mk

Skupina

 

název skupiny )role)

but_x

pole_fajfka

dočasné vyřazení

Zdroj

 

knihovna, kde jsou údaje zapsány

Členové

 

výpis uživatelů - členů skupiny

Členské skupiny

 

výpis skupin - členů skupiny

Pokud jsou již definovány skupiny, je možné přiřadit uživatele v tomto dialogu přesunutím z levé strany (seznam uživatelů nezačleněných) na pravou stranu (seznam uživatelů ve skupině):

pristup_skupiny_zaclenit2

Tlačítka [>] a [<] přesunou vybraný název uživatele, tlačítka [>>] a [<<] všechny uživatele příslušným směrem.

 

Soubor: projekt_nastaveni_skupiny.htm