2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Mapa anotací

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno pro nastavení parametrů anotací umožňuje přiřadit uživatelům nebo skupinám uživatelů přístup k zápisu vytvořených anotací do souboru typu <soubor_anotaci>.wdb.

anotace

V horní části se uživatelům, předem definovaným v dialogu Přístupová práva, přiřadí soubor, do kterého se budou zapisovat jejich anotace na mapách. Jsou k dispozici tyto funkce pro editaci v lokální nabídce:

anotace_uzivatel_mk

V dolní části je přehled zapsaných anotací, které zde lze vymazat (lokální nabídka po kliknutí pravým tlačítkem myši).

anotace_soubor_smazat

Kromě nastavení uživatelů a jejich souborů pro zápis, musí být také uživatelům případně skupinám uživatelů povoleno právo zápisu ve vlastnostech mapového uzlu.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapa_anotaci.htm