2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

HTML výstup

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_05html

Veřejné URL:

 

Veřejná logická webová adresa mapového projektu. Tento údaj má smysl pouze v případě, že je WebMapový server provozován přes proxy nebo firewall, která provádí překlad IP adres. V tom případě je třeba specifikovat logickou webovou adresu, kterou má WebMap používat pro vytváření hypertextových odkazů do generovaných webových stránek. Pokud není hodnota vyplněná, WebMap vytváří webovou adresu pro hypertextové odkazy na základě cílové adresy zadané v HTTP požadavku.

Prohlížeč webu:

but_otevrit_maly

 

Domovská stránka:

ico_apl_3tecky

URL domovské stránky projektu

Název stránky:

ico_apl_3tecky

Text hyperlinku odkazujícího na domovskou stránku projektu. Pokud je zadána domovská stránka i název stránky, internetový prohlížeč při procházení stromem mapových pohledů zobrazuje pod nadpisem u horního okraje hyperlink pro přechod na tuto domovskou stránku.

Připojené stránky:

ico_apl_3tecky

Položka určuje společnou předponu pro URL internetových stránek, připojených k mapám. Výsledná internetová adresa se určí spojením této předpony a odkazu na připojenou stránku z dialogu Vlastnosti uzlu.

Příklad: pokud zadaný kořen je http://www.mujweb.cz/webmap/ a název připojené stránky je stranka.htm, vyvolá se při internetovém prohlížení stránka http://www.mujweb.cz/webmap/stranka.htm.

Pro experty: pokud kořen obsahuje alespoň jednu znakovou kombinaci <: (menší než a dvojtečka), použije se jako maska pro vytvoření výsledné internetové adresy; v tom případě se řetězec prohledá a všechny oblasti, ohraničené dvojicemi znaků <:...:>, se nahradí výsledkem výrazu, uvedeného uvnitř této oblasti. Pokud v tomto výrazu použijete proměnnou url, nahradí se názvem připojené stránky, zadaným v editoru vlastností uzlu mapového projektu.

Příklad: <:url.left(1) == "#" ? url.mid(1): "http://www.mujweb.cz/webmap/" + url + ".html":>

Uvedený kořen způsobí, že všechny odkazy na připojené stránky, začínající znakem #, se použijí jako absolutní URL; pokud odkaz začíná jiným znakem, automaticky se k němu připojí předpona http://www.mujweb.cz/webmap/ a typ souboru .html.

Nápověda k apletu:

ico_apl_3tecky

URL stránky s nápovědou k apletu. Pokud není vyplněna, použije se implicitní nápověda, uložená v programu WebMap.

Výchozí ikony (URL):

 

Při prohlížení stromu map v internetovém prohlížeči se u každé položky stromu zobrazuje tzv. ikona - piktogram sloužící ke snadnější orientaci ve stromu. Piktogram lze zadat buď individuálně pro konkrétní uzel stromu pomocí dialogu Vlastnosti uzlu, nebo v tomto dialogu najednou pro celou třídu uzlů (složky, mapy, textové stránky). Pokud je některá z položek vyplněná, použije se přímo jako odkaz (URL), který se vloží do webové stránky se stromem map na všechna místa, kde se má vykreslit ikona k určitému uzlu. Pokud je položka prázdná, použije se implicitní systémová ikona, která je shodná s ikonou, která se zobrazuje v editoru map.

Složka:

 

ikona složky map se v internetovém prohlížeči zobrazuje u těch objektů ve stromu mapových pohledů, které nemají definovánu ani grafickou kresbu (mapu), ani neobsahují připojený textový soubor.

Stránky:

 

ikona textové stránky se v internetovém prohlížeči zobrazuje u těch objektů ve stromu mapových pohledů, které nemají přiřazenu grafickou informaci (mapu), ale obsahují připojený textový soubor.

Mapa:

 

: ikona mapy se v internetovém prohlížeči zobrazuje ve stromu mapových pohledů u objektů, které mají připojenu grafickou kresbu. Při aktivaci těchto objektů se v prohlížeči spustí aplet pro prohlížení vybrané mapy.

Grafy:

 

ikona grafu se v internetovém prohlížeči zobrazuje ve stromu mapových pohledů u objektů, které mají připojen jeden nebo více grafů. Při kliknutí na ikonu se zobrazí webová stránka pro zadání parametrů a prohlížení těchto grafů.

Návrat do

 

 

HTML rámce

 

 

Aplet:

 

 

Nápověda:

 

 

HTML rámy (další)

 

 

Dotaz-souhrn:

 

 

Dotaz / výběr vrstvy:

 

 

Dotaz / data:

 

 

Dotaz-detail:

 

 

Parametry grafu:

 

 

Grafy:

 

 

Parametry snimku:

 

 

Návrat do stromu:

 

 

Strom:

 

 

 

ico_apl_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

 

Soubor: projekt_nastaveni_HTML_vystup.htm