2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Mapa palet

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno umožňuje vytvořit specifickou paletu barev, použitelnou v dialogu pro výběr barvy (funkce Načíst... v lokální nabídce), při zadávání barevnosti tématické kresby (výběr palety ve sloupci Barva nebo pro přidávání stylů) a pod.

mapa_palet2

Funkce pro vytvoření nové palety a její editaci jsou přístupné z lokální nabídky (kliknutí pravým tlačítkem myši v tabulce):

mapa_palet_mk

Kliknutí ve sloupcu Barvy na existující barvu aktivuje dialog pro její úpravu, kliknutí mimo existující barvu v řádku palety přidá novou položku pro barvu a umožní její nastavení.

V dialogu definované palety se uloží tlačítkem [Uložit]. Tlačítkem [Načíst] se otevřou palety uložené v souboru <soubor_palet>.wpa. Soubory umožňují snadný přenos nastavení barev mezi projekty.

Potvrzením tlačítkem [OK] jsou nově definované palety uloženy v projektu.

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapa_palet.htm