2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > Obrázky 

Mřížky (gridy)

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

grid_data

Po načtení gridového obrázku, je nutné zveřejnit sloupec RASTER. Sloupec obsahuje hodnotu zobrazeného „pixelu“, zveřejněním tohoto sloupe jsou umožněny dotazy na hodnotu veličiny v konkrétním místě. Podporovány jsou pouze „bodové dotazy“, výběr určité oblasti a výpočet statistických veličin výběru (min, max, průměr, odchylka apod.) není možný.

Definice barevné škály pro gridový obrázek je prováděna ve standardním dialogu pro definici kresby, s tou odlišností, že není třeba definovat sloupec podle kterého je kresba tematizována, v případě gridových obrázků je tato hodnota vždy uložena v poli RASTER.

 

grid_styl

 

Soubor: projekt_nastaveni_obrazky_gridy.htm