2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

Obrázky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_zdroj_img

Rastrový zdrojový soubor všech dostupných obrazových formátů lze vložit jako mapové téma a definovat parametry pro jeho zobrazení.

Podporované typy rastrových souborů jsou:

.hrr

Interní rastrový formát WebMapu, optimalizovaný pro rychlé prohlížení v proměnlivém měřítku. Rychlé prohlížení je umožněno tím, že rastr je vnitřně uložen jako pyramida snímků pro různá měřítka. Tento způsob uložení umožňuje přibližně simulovat proměnlivý obsah obrázku v závislosti na měřítku. Soubor lze vytvořit z jiných rastrových formátů.

.asc

Textový soubor se seznamem buněk mřížky a jejich hodnot, obvykle exportovaný z aplikace ArcInfo. Soubor může mít také koncovku.grd.

Buňky pravidelné geograficky lokalizované mřížky (grid) zaznamenávají časově nebo prostorově vymezenou vlastnost v sledovaném prostoru (kvalitativní nebo kvantitativní jevy).

.adf

Binární soubor - interní formát aplikace ArcInfo pro zpracování buněk mřížky (grid).

.mih

Binární soubor - interní formát aplikace MapInfo pro zpracování buněk mřížky (grid).

.jpg,.jpeg

Obrazový formát podle definice uskupení Joint Photographic Experts Group.

.png

Obrazový formát (Portable Network Graphics)

.tif,.tiff

Obrazový formát (Tag Image File Format)

.gif

Obrazový formát (Graphics Interchange Format)

.bmp

Obrazový formát

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_obrazky.htm