2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

SDE

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_zdroj_sde

Připojení  vrstev uložených v geodatabázi  ArcSDE 8.x a 9.x . Pro připojení k databázi jsou využity systémé knihovny ESRI , které jsou standardní součástí instale klienta ArcSDE nebo desktop aplikací ESRI. Více o problematice těchto knihoven je pojednáno v kapitove definice spojení ve vlastnostech projektu.

Vytvoření nového datového zdroje se provede tak, že v mapě témat vyvoláme pravým tlačítkem myši lokální nabídku, kde vybereme typ datového zdroje SDE,

 

poté se objeví dialog, kde je možno vybrat příslušné databázové spojení

a zvolit výchozí parametry datového spojení :

 

Výchozí souřadniceje možno zvolit souřadný systém pro datový zdroj, pokud je jiný než ten který je nastaven globálně pro projekt
Vodoznakje možno definovat libovolný vodoznak definovaný ve vlastnostech projektu. Tento vodoznak se bude vpisovat do všech témat při jejich vykreslení ve výsledných mapových kompozicích

 

Povolit stahování        je možno povolit nebo zakázat uživatelský download jednotlivých vrstev

 

Obnovit po                je možno definovat délku cyklu pro obnovu načtených dat

 

 

 

Ukázka zobrazení datového zdroje v mapě témat

 

Přidání témat do mapy témat pomocí funkce nové téma (Insert),  po aktivaci se objeví dialogové okno, umožňující výběr témat dle definice příslušné databáze SDE

 

Datasetyumožnují jednotlivý nebo hromadný výběr vrstev, které jsou uspořádány správcem databáze do logických skupin
Vrstvy        umožnují jednotlivý nebo hromadný výběr ze všech vrstev, které má uživatel k dispozici
Rastry        umožnují jednotlivý nebo hromadný výběr ze všech rastrových vrstev, které má uživatel k dispozici (rastrová vrstva je z pohledu databáze SDE pouze speciálním typem geo vrstvy)
Tabulky        umožnují jednotlivý nebo hromadný výběr ze všech databázových tabulek, které má uživatel k dispozici,  tyto tabulky je možné samozřejmě připojit i pomocí příslušného datového zdroje SQL

Ukázka stromu vrstev v databázi SDE

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_SDE.htm