2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

GPX

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_zdroj_gpx

GPX (GPS Exchange Format) je jednoduchý XML datový formát pro výměnu dat GPS  (body na trase, trasy, a koleje) mezi aplikací a webových služeb na internetu.

GPX 1.1 bylo vydáno 9. srpna 2004. GPX je de-facto standard XML pro lehkou výměnu dat GPS ( původní GPX 1,0 z roku 2002 již zastaralo). GPX je používají desítky softwarových programů a webových služeb pro výměnu dat GPS, mapování, a geocaching.

Zobrazit oficiální GPX 1.1 Schema   další informace o výměnném formátu na www adrese http://www.gpx.com  . Pro převod mezi jednotlivými GPX formáty je vhodné použít některou z mnoha www služeb např. :        http://www.poieditor.com/poi_convert

http://www.gpx2shp.com

Práce s datovým zdrojem je obdobná jako s jinými datovými zdroji, po zavedení datového zdroje,  lze načíst jednotlivá témata (GPX soubory). Pro každý z těchto souborů jsou vytvořena tři témata (trackpoints, tracks a waypoints). Jednotlivá témata nemusí vždy obsahovat kresbu,  záleží na obsahu GPX souboru. V rámci stromu témat jsou však zobrazena vždy všechny tři.

Ukázka GPX souboru v mapě témat

Zobrazená a tématizovaná vrstva WayPoints ze souboru GPX

 

Soubor: projekt_nastaveni_GPX.htm