2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Přístupová práva 

Uživatelé

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

pristup_uzivatel

V tabulce v levé dolní části se v rámci jedné knihovny (sloupec: Zdroj) editují zápisy uživatelů uložené v této knihovně. I zde jsou funkce pro přidávání, mazání a editování přístupné buď z menu: Uživatelé, nebo z lokální nabídky:

pristup_uzivatel_mk

Uživatel

 

uživatelské jméno

but_x

pole_fajfka

blokování uživatele

Zdroj

 

knihovna, kde jsou údaje zapsány

Heslo

 

heslo pro přístup

Členem skupin

 

začlenění do skupiny

Limit extentu:

 

rozsah oblasti (výřezu), v jakém bude přihlášenému uživateli zobrazena mapa

xmin:

 

minimální souřadnice X

ymin:

 

minimální souřadnice Y

xmax:

 

maximální souřadnice X

ymax:

 

maximální souřadnice Y

Pokud jsou již definovány skupiny, je možné přiřadit uživateli roli (začlenit do skupiny) v tomto dialogu přesunutím z levé strany (seznam skupin) na pravou stranu (seznam členství ve skupinách):

pristup_skupiny_zaclenit

Tlačítka [>] a [<] přesunou vybraný název skupiny, tlačítka [>>] a [<<] všechny skupiny příslušným směrem.

Při volbě funkce v menu: Knihovna | Načíst z tématu se po výběru zdrojové databáze, která musí být začleněna do stromu v Mapě témat aktivuje tento dialog:

pristup_uzivatel_nacist

Z tématu:

 

výběr zdrojové databáze z Mapy témat.

Filtr:

but_sipka_dolu_red

filtrem je možno zkrátit výběr řádků z připojované tabulky. Filtr může obsahovat libovolný výraz, který smí obsahovat jako proměnné názvy sloupců připojované tabulky.

Uživatelské jméno:

but_sipka_dolu_red

název sloupce s uživatelskými jmény.

Heslo:

but_sipka_dolu_red

název sloupce s hesly uživatelů

Uložit do:

 

název knihovny, kam se údaje načtou.

 

Soubor: projekt_nastaveni_uzivatele.htm