2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > SQL 

MS SQL

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Definice připojovacího řetězce do databáze  :

<provider> / <server>.

Po založení nového datového zdroje lze  pomocí nabídky nové téma ( Insert ) vložit požadované datové tabulky. Ke vkládání tabulek je možno použít dva přístupy :

 

1.Vložení databázové tabulky nebo pohledu prostřednictvím databázového stromu, kde jsou zobrazena jednotlivá schémata a jejich obsah nebo použít pro definici tabulky dynamický databázový dotaz

2.Definicí SQL dotazem v záložce DOTAZ

POZN.

Databáze OleDB, neposkytuje systémový unikátní klíč,  uživatel musí vždy vyplnit který databázový sloupec obsahuje unikátní klíč tabulky, unikátní klíč muže být tvořen i libovolnou kombinací více sloupců, v tom případě je nutno vyplnit názvy sloupců za sebou oddělené mezerou. V případě, že uživatelem určen unikátní klíč, který není systémově definován a databáze obsahuje i nejednoznačné klíče je velmi často interpretace databázových vět mapovým serverem chybná.

 

Ukázka interpretace DB tabulky ve mapě témat

Ukázka výpisu obsahu tabulky v mapě témat

 

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_SQL_MS_SQL.htm