2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > SQL 

SQL databáze - OLEDB

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pokud připojujeme databázi pomocí rozhraní MS OLEDB, vyvoláme lokální nabídku dostupných databázových zdrojů tak, že v parametrech spojení vybereme typ databáze OLEDB, dále parametrech spojení v položce databáze stiskneme dlouze levé tlačítko myši na symbol otevření adresáře, asi po 3 sekundách se objeví lokální nabídka dostupných databázových zdrojů. Obecně  lze konstatovat, že pomocí této technologie lze mapovat většinu datových zdrojů poskytovaných fy. Microsoft (MS SQL, MS ACCESS, MS EXCELL). Pro připojení dat ostatních databází je pak třeba využít obecný databázový konektor ODBC, který je též v technolgii OleDB plně podporován.

 

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_SQL_databaze.htm