2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > SQL 

Databáze Oracle

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Připojení Oracle databáze pomocí nativního rozhraní OCI  7 nebo  8.  Lze připojit datové zdroje pro které je ve vlastnostech projektu definováno spojení do příslušné databáze.

sql_vlastnosti_projektu

Po vytvoření nového datového zdroje je v dalším dialogu nutno zadat příslušné databázové spojení a zvolit jeho výchozí parametry:

sql_klient

SQL spojení

but_sipka_dolu

výběr z definovaných datových spojení.

Výchozí souřadnice

but_sipka_dolu

výběr souřadnicového systému pro datový zdroj, pokud je odlišný od globálního nastavení v projektu.

Vodoznak

but_sipka_dolu

výběr vodoznaku z definic ve vlastnostech projektu. Vodoznak se bude vpisovat do všech témat při jejich vykreslení ve výsledných mapových kompozicích.

Povolit stahování

but_sipka_dolu

je možno povolit nebo zakázat stahování (download) dat jednotlivých vrstev.

 

Po založení nového datového zdroje lze  pomocí nabídky nové téma ( Insert ) vložit požadované datové tabulky. Ke vkládání tabulek je možno použít dva přístupy :

 

1.Vložení databázové tabulky nebo pohledu prostřednictvím databázového stromu, kde jsou zobrazena jednotlivá schémata a jejich obsah

2.Definicí SQL dotazem v záložce DOTAZ

POZN.

Databáze ORACLE, poskytuje systémový unikátní klíč ROWID, pokud není uživatelem vyplněn je automaticky používán. V případě, že uživatelem určen unikátní klíč, který není systémově definován a databáze obsahuje i nejednoznačné klíče je velmi často interpretace databázových vět mapovým serverem chybná.

 

 

Ukázka stromu témat v mapě témat při použítí datového zdroje SQL,  u datové tabulky V$DPP_VNADRZ je použito spojení pro definici dynamické kresby z databáze.

 

Ukázka připojené tabulky z SQL zdroje pro databázi Oracle

 

Ukázka tvorby dynamické kresby nad tabulkou obsahující geografické souřadnice :

 

Definice dynamické kresby nad tabulkou

Definice  kresby se provádí v záložce spojení, tlačítko „Úpravy tématu“ . Pro korektní zpracování dynamické kresby je nutno :

1.V popisu tématu vybrat současný systém v jakém jsou souřadnice uloženy

2.Vyplnit identifikátor grafických objektů (libovolný uživatelský řetězec)

3.Vybrat datové pole obsahující příslušnou souřadnici X a Y. Je možné definovat matematické operace se souřadnicemi, případně definovat filtr, který omezí zobrazení dat z připojené tabulky.

! POZOR ! při definici výpočtových výrazů je třeba brát v úvahu , že při každém vykreslení mapy se provádí přepočet všech zobrazených objektů. Z toho důvodu je důrazně doporučováno potřebné matematické operace provádět buď na úrovni databáze nebo je předem již spočítat a pracovat již výslednými souřadnicemi.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_SQL_Oracle.htm