2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Snímky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

dialog_mtema_snimky

Záložka umožňuje připojit k mapovému tématu jeden nebo více snímků (grafických kompozic z výřezů map, legend a základních grafických tvarů). Samotné kompozice snímků je třeba vytvořit v okně Sestava (menu: Nastavení | Snímky).

Ve tabulce lze definovat propojení mapového pohledu s některými ze snímků. Propojení zahrnuje informace o požadované šabloně snímku a o případném nastavení pevných hodnot některým proměnným šablony snímku. Proměnné bez určení pevných hodnot zůstávají jako volné a při vytváření snímku se WebMap nejprve dotáže uživatele na jejich hodnoty.

Připojit snímky:

but_3tecky_big

tlačítko [...] nabídne výběr tématu ze kterého bude zkopírováno nastavení připojených snímků.

Rozvržení

 

název snímku definovaného v projektu

Jméno

 

název daný snímku v tomto připojení

Násobný výběr

but_m

 

Kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru tabulky se otevře lokální nabídka funkcí pro práci s grafy:

dialog_mtema_snimky_mk

Výběren z této nabídky, nebo dvojitým kliknutím na řádek v tabulce se aktivuje dialog pro nastavení snímku a jeho parametrů:

dialog_mtema_snimky_pripojeny

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_zalozka_snimky.htm