2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Grafy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

dialog_mtema_grafy

Záložka umožňuje připojit k mapovému tématu jeden nebo více grafů. Samotné definice grafů je třeba vytvořit v okně Mapa grafů.

Ve tabulce lze definovat propojení mapového pohledu s některými z grafů. Propojení zahrnuje informace o požadované šabloně grafu a o případném nastavení pevných hodnot některým proměnným šablony grafu. Proměnné bez určení pevných hodnot zůstávají jako volné a při vytváření grafu se WebMap nejprve dotáže uživatele na jejich hodnoty.

Připojit snímky:

but_3tecky_big

tlačítko [...] nabídne výběr tématu ze kterého bude zkopírováno nastavení připojených grafů.

Graf

 

název grafu definovaného v projektu

Jméno

 

název daný grafu v tomto připojení

Násobný výběr

but_m

graf se generuje pro více vybraných objektů (např. podélný profil z průniku lomené čáry a vrstevnic)

Kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru tabulky se otevře lokální nabídka funkcí pro práci s grafy:

dialog_mtema_grafy_mk

Výběren z této nabídky, nebo dvojitým kliknutím na řádek v tabulce se aktivuje dialog pro nastavení grafu a jeho parametrů:

dialog_mtema_grafy_pripojeny

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_zalozka_grafy.htm