3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

W, H (šířka a výška)

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

W: šířka požadovaného obrázku v pixelech. Minimální povolená hodnota je 10, maximální 2000. Pokud není zadána, implicitně se dosadí 100.

H: výška požadovaného obrázku v pixelech. Minimální povolená hodnota je 10, maximální 2000. Pokud není zadána, implicitně se dosadí 100.

Příklad:

Nastavení hodnot je nutné ověřit podle obsahu mapy, následující obrázek byl vygenerován dotazem

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300

 

img_priklad

Při použití polovičních hodnot bude mapa nečitelná kvůli k zapnutým názvům městských částí.

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=200&H=150

img_priklad2

 

Soubor: uri_W_H.htm