3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou 

GEN=EXT

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

GEN=EXT: omezující obdélník výběru

Funkce vrátí omezující obdélník vybrané množiny objektů. Výběr se určuje parametry pro vyhledávání (viz níže). Funkce vytvoří textovou stránku obsahující čtyři řádky:

SL=levý okraj

ST=horní okraj

SR=pravý okraj

SB=dolní okraj

Hodnoty udávají okraje oblasti v normalizovaných souřadnicích 0-109 (viz funkce IMG).

Pozor: v budoucích verzích WebMapu mohou do vytvářené stránky přibýt proměnné popisující další vlastnosti výběru. Aplikace, která soubor zpracovává, by měla pro každý řádek načíst název proměnné až do znaku = a pak podle proměnné rozhodnout, zda zbytek řádku zpracuje nebo jej bude ignorovat.

 

Soubor: uri_GENEXT.htm