3. část: Publikace projektu > URI parametry > Vyhledávání > QY - Obecné vyhledávání 

QY=X

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

QY=X[]

Parametr X v QY umožňuje konstrukci dotazu, kde dojde k selekci řádku se zadaným ROWID. Je možné specifikovat vrstvu a množinu více požadovaných hodnot ROWID pro výber. ROWID nemusí být mezi veřejnými sloupečky.

Obecná konstrukce dotazu:

QY={vrstva}X[]hodnota1%0Ahodnota1%0A   , kde  :

{vrstva }        je nepovinný parametr označující vrstvu. Při jeho absenci se uvažuje první vrstva.

X[]               povinná specifikace příkazu  obahující písemno X a  uzavřené hranaté závorky [ ]

num     žádné, jedno nebo více číselných specifikací požadovány ROWID. Čísla se oddělují pomocí  znaku '\n' tj. v URI zápisu %0A -  Předpokládá se číslo ( ale je možný i text).

 QY=X[]hodnota1%0Ahodnota1%0A    , uvedený zápis vybírá z vrstvy specifikované parametrem TS.

Příklady:

 QY=X[]12                  dotaz do aktuálního tématu, kde se požaduje jeden záznam obsahující ROWID ==12

 QY=X[]100%0A123             kde jsou požadované záznamy s ROWID 100 a 123 z aktuální vrstvy.

 

Soubor: uri_QYX.htm