2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

ICON

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametr nastaví obrázek v titulním řádku mapového okna. Cesta k souboru je relativní k publikační složce.

ICON=<cesta/soubor s obrázkem>


ICON=NULL

odstraní zobrazení odkazu na www.webmap.cz

ICON_LINK=<webová adresa>

odkaz na zadanou adresu aktivovaný kliknutím na obrázek

Související informace: TITLE

 

Soubor: ICON.htm