2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

LEG_STYLE

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametr LEG_STYLE určuje styl zobrazení legendy:

LEG_STYLE=0

nezobrazit

LEG_STYLE=1

zobrazit ve společném okně s mapou (výchozí)

LEG_STYLE=A

zobrazit v samostatném okně

LEG_STYLE=a

zobrazit v samostatném okně a při vstupu do mapy toto okno skrýt

 

V případě stylu A a a je na nástrojové liště tlačítko, které umožňuje okno s legendou skrýt a zobrazit

 

Parametr SMALL_STYLE určuje styl zobrazení orientační mapky

SMALL_STYLE=0

nezobrazit

SMALL_STYLE=1

zobrazit ve společném okně s mapou (výchozí)

SMALL_STYLE=A

zobrazit v samostatném okně

SMALL_STYLE=a

zobrazit v samostatném okně a při vstupu do mapy toto okno skrýt

 

V případě stylu A a a je na nástrojové liště tlačítko, které umožňuje okno s legendou skrýt a zobrazit

 

 

Soubor: LEG_STYLE.htm