2. část: Práce s projektem > Mapa > menu: Pohled 

Oblast zájmu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_oblast_zajmu upravený rozsah mapy.

Oblast zájmu lze zadat numericky ve Vlastnosti mapového uzlu: záložka Meze mapy ve sloupcích tabulky X-min, Y-min, X-max a Y-max. V této tabulce lze také oblast zájmu zrušit smazáním zadaných souřadnic.

oblast_zajmu_meze_mapy

Graficky se oblast definuje nástrojem ico_oblast_zajmu_upravit Upravit oblast zájmu tažením myši nad mapou se stisknutým levým tlačítkem. Obdélník,s barevně vyznačenou hranicí pro úpravy lze dále modifikovat tažením okrajů nebo rohů - při přechodu myši nad okraji nebo rohem se kurzor změní na dvojité šipky.

oblast_zajmu_uprava

Nastavená hranice zájmové oblasti platí ve stromu map takto: pokud u mapového pohledu není daný okraj oblasti zadán, převezme se odpovídající okraj zájmové oblasti nadřízeného mapového uzlu. Pokud žádný z nadřízených uzlů nemá hodnotu okraje zadanou, použije se souřadnice fyzického okraje mapy. Definovaná oblast zájmu platí pro všechny mapové vrstvy (použitá mapová témata) definované v mapě (v mapovém uzlu).

Na mapě je definovaná oblast vyznačena šedě, pokud toto zobrazení zapnete nástrojem ico_oblast_zajmu Vyznačit oblast zájmu.

oblast_zajmu_vyznaceni

Nástroj ico_oblast_zajmu Oblast zájmu zvětší definovanou oblast do velikosti okna.

oblast_zajmu_zoom

 

Soubor: mapa_menu_pohled_oblast_zajmu.htm