2. část: Práce s projektem > Mapa > menu: Pohled 

Počáteční oblast

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_oblast_poc oblast, která se zobrazí při vstupu do mapy.

Počáteční oblast lze zadat numericky ve Vlastnosti mapového uzlu: záložka Meze mapy ve sloupcích tabulky X-start, Y-start a Z-start. V této tabulce lze také počáteční oblast zrušit smazáním zadaných souřadnic.

oblast_poc_meze_mapy

Graficky se oblast definuje nástrojem ico_oblast_poc_upravit Upravit počáteční oblast dvojím kliknutím na střed zamýšlené oblasti na mapě a dalším kliknutím v místě jednoho z okrajů. Oblast zviditelní modrý obdélník a osy. Proporce obdélníku jsou totožné s proporcemi okna, zobrazujícího mapu.

Na mapě je definovaná oblast vyznačena modrým obdélníkem a osami, pokud toto zobrazení zapnete nástrojem ico_oblast_poc Vyznačit počáteční oblast.

oblast_poc_zadat

Nastavená hranice počáteční oblasti platí ve stromu map takto: pokud u mapového pohledu není daný okraj oblasti zadán, převezme se odpovídající okraj počáteční oblasti nadřízeného mapového uzlu. Pokud žádný z nadřízených uzlů nemá hodnotu okraje zadanou, použije se souřadnice zájmové oblasti mapy.

Nastavení lze upravit tažením středu obdélníku nebo jednotlivých os a kliknutím na místo nového okraje. Při přechodu myši nad středem nebo osami se kurzor změní na čtyřsměrnou nebo dvojitou šipku.

oblast_poc_uprava

Nástroj ico_oblast_poc Počáteční oblast zvětší definovanou oblast do velikosti okna, tj. tak jak bude mapa otevřena uživateli v apletu.

oblast_poc_zoom

 

Soubor: mapa_menu_pohled_pocatecni_oblast.htm