2. část: Práce s projektem > Mapa 

menu: Pohled

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

mapa_m_pohled

ico_tema_zaostrit_na_vyber

Zaostřit na výběr

Ctrl+G

Funkce nastaví měřítko zobrazení tak, aby se vybrané objekty právě vešly do prostoru okna na obrazovce. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou nějaké objekty vybrány.

ico_zvetsit

Zvětšit

Num[+]

Zvětší mapu na myší označený výřez (označit táhnoutím myši se stisknutým levým tlačítkem).

ico_zmensit

Zmenšit

 

Skokově zmenší výřez mapy.

ico_zvetsit_do_okna

Zvětšit do okna

 

Zvětší celý rozsah tématu do okna mapy.

ico_posouvat

Posouvat

 

Posune výřez mapy (táhnout myš se stisknutým levým tlačítkem směrem požadovaného posunu).

ico_oblast_zajmu_vyznacit

Vyznačit oblast zájmu

 

Funkce zapne / vypne zobrazování oblasti, která se zaostří při vstupu do mapy. Parametry oblasti lze nastavit v dialogu Vlastnosti uzlu: Meze mapy.

ico_oblast_zajmu

Oblast zájmu

 

Funkce zvětší do mapového okna nastavenou zájmovou oblast mapy. Zájmovou oblast lze zadat v dialogu Vlastnosti uzlu: záložka Meze mapy.

ico_oblast_zajmu_upravit

Upravit oblast zájmu

 

Kromě zadání souřadnic ve Vlastnosti uzlu: Meze mapy, lze oblast zájmu vymezit tažením myši nad mapou se stisknutým levým tlačítkem ve směru protilehlých rohů zamýšleného omezujícího obdélníku.

ico_oblast_poc_vyznacit

Vyznačit počáteční oblast

 

Funkce zapne / vypne zobrazování oblasti, která se zaostří při vstupu do mapy. Parametry oblasti lze nastavit v dialogu Vlastnosti uzlu: Meze mapy.

ico_oblast_poc

Počáteční oblast

 

Funkce zvětší do mapového okna nastavenou počáteční oblast mapy, tj. oblast, která se zobrazí při vstupu do mapy. Počáteční oblast lze zadat v dialogu Vlastnosti uzlu: Meze mapy. Nastavená hranice počáteční oblasti platí ve stromu map takto: pokud u mapového pohledu není daný okraj oblasti zadán, převezme se odpovídající okraj zájmové oblasti nadřízeného mapového uzlu. Pokud žádný z nadřízených uzlů nemá hodnotu okraje zadanou, použije se souřadnice oblasti zájmu mapy.

ico_oblast_poc_upravit

Upravit počáteční oblast

 

Počáteční oblast se zadá dvojím kliknutím na střed zamýšlené oblasti na mapě a dalším dvojím kliknutím v místě jednoho z okrajů. Oblast zviditelní modrý obdélník a osy, střed obdélníku nebo jednotlivé osy lze posouvat tažením myši. Proporce obdélníku jsou totožné s proporcemi okna, zobrazujícího mapu. Nastavení oblasti se zruší smazáním údajů ve Vlastnosti uzlu: Meze mapy.

ico_legendy_skryt

Skrýt neaktivní legendy

 

Legendy témat, jejichž zobrazení je omezeno (např. volbou max/min měřítka) jsou skryté.

ico_legendy_sede

Zešedit neaktivní legendy

 

Legendy témat, jejichž zobrazení je omezeno (např. volbou max/min měřítka) jsou šedé.

ico_legendy_vse

Zobrazit všechny legendy

 

Jsou zobrazeny legendy všech témat.

 

Statistika

pole_x

Zobrazí v legendě údaje o počtu zobrazených objektů a časové náročnosti zpracování.

ico_tema_vodoznak

Vodoznak

 

Zapne zobrazení vodoznaku podle nastavení v záložce Popis.

ico_pripojena_stranka

Připojená stránka

Ctrl+T

Zobrazí v prohlížeči připojenou stránku (menu: Edit: Vlastnosti mapového uzlu: Ostatní)

ico_tema_mapa

Mapovat

 

Zapne zobrazení mapy v pravé části okna.

ico_tema_data

Data

 

Zapne zobrazení datové tabulky v pravé části okna.

ico_tema_mapa_data

Mapa + Data

 

Zapne zobrazení mapy a datové tabulky v pravé části okna.

 

Soubor: mapa_menu_pohled.htm