2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > VFK 

Převod do binární podoby

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole pro práci s katastrální mapou pro rozsáhlejší území není primární textový formát vhodný. Proto je v rámci datového zdroje ARCHIV možno načíst jednotlivé soubory do bezešvých vrstev obsahující jak alfanumerická data (písemný operát), tak i grafiku (parcelní kresba, definiční body parcel). Při importu jsou do primárních datových struktur přidány vazební klíče dle datového modelu VFK a je předpřipraveno několik účelových databází. Tyto úkony jsou nutné k tomu, aby práce  s daty byla co nejpružnější doby odezvy jak na vykreslení grafiky , tak i na dotazy do databáze byly co nejkratší.

 

 

 

Soubor: Pevod_do_binarni_podoby.htm