2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj > VFK 

Import VFK souboru do ARCHIVU

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V mapě témat založíme nový datový zdroj

 

Vyvoláme dialog pro načtení zdrojových souborů v kontextové nápovědě „Načíst VFK“

Ve výběrovém dialogu opět přes kontextové menu vybereme soubory k převodu.

Pozn. Pro umístění souborů doporučujeme použít místní disk, vzhledem k velkým objemům dat (až desítky až stovky  GB) není vhodné mít tyto soubory umístěné na místní síti, doba zpracování se tím neúměrně prodlužuje.

 

Výběrový dialog umožňuje vybrat ke zpracování libovolné množství zdrojových souborů,  všechny soubory jsou následně zpracovány do jednoho bezešvého archívu,  každá tabulka/vrstva je zpracována do jednoho archívního tématu.

 

Výsledná témata převedená ze zdrojového souboru do ARCHIVU

Po dokončení importu VFK souboru do archivu,  jsou automaticky vytvořeny mapové pohledy VFK a REN, podrobný popis těchto mapových pohledů je v kapitole objekty/přehled vestavěných šablony

 

Soubor: Import_VFK_souboru_do_ARCHIVU.htm