2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

VFK

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_zdroj_vfk

VFK (Výměnný formát katastru) je textový soubor. Pro zájmové území může být tento soubor rozdělen např. po správních celcích nebo do více souborů, kde každý soubor může obsahovat proměnný počet datových bloků. Podrobnou specifikaci formátu lze nalézt na stránkách ČÚZK . Obecně platí, že tyto soubory jsou pouze „transportními soubory“. Pro práci s daty v GIS a CAD systémech je nutná transformace do binárních formátů příslušného systému. Datový zdroj VFK ve WebMapu umožňuje prohlížení souborů ve výměnném formátu katastru bez dalších transformací. Jsou zobrazeny jak alfanumerické, tak i grafické informace. Tento způsob používání je vhodný pro práci s daty malého správního celku (katastrální území, obec nebo ORP). Pro větší soubory je tento způsob práce nevhodný.

Definice datového zdroje VFK

 

Obr. Otevření VFK souboru a výběr obsahu k načtení do stromu témat, uživatel si může zobrazit libovolnou množinu z dostupných tabulek

Načtené tabulky jsou uživatelsky dostupné ve stromu témat a lze s nimi plnohodnotně pracovat v rámci mapových pohledů a stromu témat.

 

 

VFK – převod do binární podoby

 

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_VFK.htm