2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

AUTOREFRESH

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametr nastaví automatické obnovování mapy v zadaném intervalu v sekundách.

Příklad:

AUTOREFRESH=20 - obnovení po 20 sekundách

 

Soubor: projekt_edit_AUTOREFRESH.htm