2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Edit > Vlastnosti mapového uzlu > záložka: Aplet > Parametry apletu 

MSPLIT, PSPLIT

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Parametr definuje výchozí šířku prostoru pro legendu na obrazovce v pixelech. Šířku prostoru pro mapu

Příklad:

MSPLIT=2200

 

Soubor: projekt_edit_MSPLIT.htm