2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

Archiv

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_arc

Proprietální 64-bitově definovaný soubor, ve kterém jsou uložena, jak grafická tak i alfanumerická data. Formát je binární a neveřejný, poskytuje tak zabezpečení dat proti neautorizovanému editování nebo použití mimo aplikaci Webmap.

Funkcí Nový zdroj (Ctrl+N) vytvořte nový uzel ve stromu mapových témat s atributem typu spojení archiv a případně upravte vlastnosti uzlu:

mtemat_novy_zdroj_archiv

Konverzi mapového tématu typu shp/dbf provedete přetažení tématu z původního místa ve stromu témat do uzlu ico_arc archiv:

mtemat_strom_archiv

Další informace: Moduly systému WebMap: Archiv, VFK
Exportovat filtrovaný projekt

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_archiv.htm