2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

DXF

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_zdroj_dxf

Formát textového souboru DXF (Drawing Exchange Format) byl vyvinit firmou Autodesk pro výměnu dat mezi programem AutoCAD a dalšími programy.

Funkcí Nový zdroj (Ctrl+N) vytvořte nový uzel ve stromu mapových témat s atributem typu spojení dxf a případně upravte vlastnosti uzlu:

dxf_soubory

Protože jeden soubor DXF může obsahovat všechny typy prvků používané v mapách, jsou po načtení souboru automaticky vytvořena tři témata pro prvky plocha (AREAS), čára, lomená čára, oblouk (LINES) a bod (POINTS). Text je obsažen v dbf tabulce u bodu, vytvořeného v místě vložení textu. Případné objekty jiného typu, které mohou být v souboru DXF přítomny jsou ignorovány.

dxf_mapa_temat

Příklad zobrazení tématu POINTS s nastavením popisky pro zobrazení textu z datového sloupce TEXT:

dxf_points

Firma Autodesk publikuje specifikaci formátu DXF na webových stránkách od roku 1994, ale některé komplexní objekty vytvářené v AutoCADu a zapisované v souboru DWG nejsou ve formátu DXF podporovány.

ASCII verzi DXF je možné číst textovým editorem. Základní organizace DXF souboru:

HEADER sekce – Obecné informace o výkresu. Každý parametr má název proměnné a odpovídající hodnotu.

CLASSES sekce – Udržuje informace pro aplikační definici které se objevují v sekcích BLOCKS, ENTITIES, and OBJECTS. V principu ale neposkytuje dostatek informací umožňující výměnu dat s jinými programy.

TABLES sekce – Tato sekce obsahuje definice pojmenovaných prvků

Aplikační ID (APPID) tabulka

Záznam bloku (BLOCK_RECORD) tabulka

Styl kóty (DIMSTYPE) tabulka

Hladina (LAYER) tabulka

Typ čar (LTYPE) tabulka

Styl textu (STYLE) tabulka

Souřadný systém (UCS) tabulka

Pohledy (VIEW) tabulka

Rozložení pohledů (VPORT) tabulka

BLOCKS sekce – obsahuje definice prvků obsažených v bloku a reprezentující vzhled všech jeho kopií ve výkresu.

ENTITIES sekce – obsahuje všechny prvky výkresu včetně umístění bloků

OBJECTS sekce – obsahuje data aplikované pro negrafické objekty, využívané skripty AutoLISP a aplikacemi ObjectARX.

THUMBNAILIMAGE sekce – obsahuje náhled DXF výkresu

END OF FILE - konec souboru

 

Soubor: projekt_nastaveni_DXF.htm