2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Výčtové typy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_vyctove_typy

Okno pro editaci výčtových typů (číselníků) umožňuje definovat seznamy klíčů (kódů) a jim odpovídajících hodnot, které se používají pro vypsání srozumitelného významu u hodnoty označené jen dohodnutým klíčem. Tyto převodní tabulky se obvykle také nazývají číselníky. Vytvořený seznam výčtových typů může být uložen v rámci projektu. Pokud je uložen v samostatné knihovně, je tím usnadněn přenos definic výčtových typů mezi projekty.

vyctovy_typ

Dialog je rozdělen do tří částí.

Knihovna

vyctovy_typ_knihovna

V levé horní části se zadává v jaké knihovně (souboru) budou definice výčtových typů uloženy a jsou případně označeny knihovny (sloupec: Změna) s neuloženými daty. Definice výčtových typů lze ukládat v rámci projektu, ale v případě přenosu dat mezi různými projekty je vhodnější založit samostatné tématické knihovny v souborech <název_knihovny>.wvl.

Správa souborů knihoven je přístupná buď z menu: Knihovny, nebo z lokální nabídky (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru rámečku):

metadata_definice_m_knihovny

Výčet hodnot Zdroj

vyctovy_typ_zdroj

V rámečku v levé dolní části se v rámci jedné knihovny (sloupec: Zdroj) editují skupiny definicí výčtových typů v uložené v této knihovně (sloupec: Výčet hodnot). I zde jsou funkce pro přidávání, mazání a editování přístupné buď z menu: Výčtové typy, nebo z lokální nabídky:

vyctovy_typ_zdroj_mk

V rámečku na pravé straně jsou v horní části parametry zvoleného výčtového typu (číselníku) a v tabulce v dolní části definice jednotlivých klíčů.

vyctovy_typ_klice_mk

Přehled zadávaných parametrů:

Text:

 

textový uživatelský název výčtového typu (číselníku)

 

but_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

Maska mutací:

ico_apl_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

Klíče:

but_sipka_dolu

datový typ sloupce Klíč

Hodnoty:

but_sipka_dolu

datový typ sloupce Hodnota

Datový zdroj:

but_sipka_dolu

druh datového zdroje, ze kterého se načítají připojená data

Spojení:

but_sipka_dolu

název spojení, které se má použít pro komunikaci s vybraným datovým zdrojem

Objekt:

but_sipka_vpravo

připojovaná tabulka

Filtr:

 

filtrem je možno zkrátit výběr řádků z připojované tabulky. Filtr může obsahovat libovolný výraz, který smí obsahovat jako proměnné názvy sloupců připojované tabulky.

Zneplatnit po:

 

aktivuje omezenou platnost načtených dat

Automaticky obnovovat

pole_x

doba platnosti dat v sekundách

 

but_obnovit_rucne

 

Výpočet klíče:

but_sipka_dolu_red

matematický výraz pro získání hodnoty ve sloupci Klíč

Výpočet hodnoty:

but_sipka_dolu_red

matematický výraz pro získání hodnoty ve sloupci Kodnota

Tabulka definovaných klíčů

 

 

Klíč

 

jednoznačný kód použitý ve zdojových datech

Hodnota

 

význam tohoto kódu

 

 

 

Definované výčtové typy se přiřadí jednotlivým názvům sloupců zdrojové databáze v menu: Nastavení | Mapa témat | záložka Data: položka Seznam hodnot.

 

Soubor: projekt_nastaveni_vyctove_typy.htm