2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

menu: Mapové téma

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

tema_m_mapove_tema

 

ico_tema_vyber_objektu

Výběr objektů

 

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti: aktivuje režim výběru objektů podle jejich umístění. V tomto režimu můžete myší klikat na jednotlivé body, nebo tažením označit obdélníkovou oblast na mapě. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který je mu nejblíže. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný průnik. Objekty se vyznačí na mapě a vypíší v datové tabulce.

ico_tema_vyber_anotaci

Výběr anotací

 

Výběr anotací v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti. Vybrané anotace se na mapě zvýrazní.

ico_vyhledat

Vyhledat

Ctrl+F

Otevře standardní dialog pro zadání podmínek pro vyhledávání v datech.

 

Zrušit dotaz

Ctrl+Z

Objekty, vyhledané dotazem, jsou na mapě označeny. Tato funkce toto označení zruší.

ico_tisk

Tisk

Ctrl+P

Funkce umožní zadat parametry pro jednoduchou tiskovou sestavu, obsahující obrázek mapy a legendy. V dialogu Tisk mapy lze  zadat umístění mapy, legendy a měřítka na tiskové straně, okraje stránky a pod..

 

Uložit obrázek

 

Aktivuje dialog pro export mapy do rastrového obrázku ve standardním formátech jpg, bmp, wmf a emf. Lze zadat požadované rozlišení, měřítko a kvalitu (v případě rastru) vytvářeného obrázku. Kromě obrázku je možno uložit také osazení v souřadnicovém systému.

ico_tema_upravit_objekt

Upravit objekt

 

Umožní upravit grafiku objektu nebo editovat datové popisy.

ico_tema_ulozit_zmeny

Uložit změny

Ctrl-S

Umožní uložit provedené úpravy objektu (grafika nebo data) do zdrojového souboru.

ico_anotace

Anotace

 

Anotace, dostupné k mapovému tématu, jsou nabídnuty v dialogovém okně k zobrazení na mapě.

ico_anotace_ulozit

Uložit anotace

 

Umožní uložit vybrané anotace do zdrojového souboru mapového tématu.

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapove_tema.htm