2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > Zobrazení dat 

Zobrazení dat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_tema_data

dialog_obr_data

Data ze zdrojové databáze jsou zobrazena ve dvou tabulkách. Na levé straně je souhrnný výpis všech datových řádků pro vybrané sloupce. Na pravé straně jsou hodnoty všech položek aktuálního řádku (tj. řádku, který byl označen kliknutím). Sloupce zobrazené v přehledu lze vybrat zaškrtnutím pole_fajfka ve sloupci Souhrn v detailním výpisu (na pravé straně)

Názvy sloupců se zobrazí podle údajů zapsaných v poli Alias (záložka: Data).

Kliknutím na název sloupce v souhrnné části se aktivuje lokální nabídka, umožňující nové seřazení sloupce, jeho vyjmutí ze souhrnného výpisu a zobrazení souhrnných (statistických) údajů pro vybraný sloupec.

dialog_obr_data_mk3

dialog_obr_data_statistika

Kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru souhrnné tabulky se aktivuje lokální nabídka pro úpravu zdrojových dat:

dialog_obr_data_mk1

Obdobnou nabídku, kombinující obě předchozí, lze zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru detailního výpisu aktuálního řádku:

dialog_obr_data_mk2

Pokud zvolíte funkce Vložit řádek nebo Edit, aktivuje se dialog pro zápis nových dat do sloupců zdrojové databáze:

dialog_obr_data_upravit

V případě že zvolíte položky Upravit objekt nebo Ukazovat objekty, je třeba přepnout zobrazení na Zobrazení mapy, kde jsou tyto funkce aktivní.

 

Soubor: projekt_nastaveni_panel_dat.htm