2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

Zobrazení dat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V oblasti na pravé části okna mapového tématu mohou být data ze zdrojového souboru zobrazena třemi způsoby jako:

ico_tema_mapa mapa,
ico_tema_data tabulka
ico_tema_mapa_data mapa s tabulkou:

Kromě zobrazení lze v těchto částech formuláře také upravovat zdrojová data - kliknutí pravým tlačítkem myši aktivuje lokální nabídku. Její funkce, odlišné pro jednotlivá zobrazení, jsou popsány v dalším textu.

Zobrazení na mapě, případně v datové tabulce je ovládáno funkcemi přístupnými z menu Mapvé téma a Pohled, případně odpovídajícími grafickými tlačítky v nástrojové liště.

tema_m_gui_cast

ico_tema_vyber_objektu

Výběr objektů

 

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti: aktivuje režim výběru objektů podle jejich umístění. V tomto režimu můžete myší klikat na jednotlivé body, nebo tažením označit obdélníkovou oblast na mapě. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který je mu nejblíže. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný průnik. Objekty se vyznačí na mapě a vypíší v datové tabulce.

ico_tema_vyber_anotaci

Výběr anotací

 

Výběr anotací v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti. Vybrané anotace se na mapě zvýrazní.

ico_vyhledat

Vyhledat

Ctrl+F

Otevře se standardní dialog pro zadání podmínek pro vyhledávání v datech.

ico_tisk

Tisk

Ctrl+P

 

ico_tema_upravit_objekt

Upravit objekt

 

Umožní upravit grafiku objektu nebo datové popisy.

ico_tema_ulozit_zmeny

Uložit změny

Ctrl-S

Umožní uložit provedené úpravy objektu do zdrojového souboru.

ico_anotace

Anotace

 

Anotace, dostupné k mapovému tématu, jsou nabídnuty v dialogovém okně k zobrazení na mapě.

ico_anotace_ulozit

Uložit anotace

 

Umožní uložit vybrané anotace do zdrojového souboru mapového tématu

ico_tema_zaostrit_na_vyber

Zaostřit na výběr

Ctrl+G

Výřez mapy je upraven podle vybraných objektů.

ico_zvetsit

Zvětšit

Num[+]

Zvětší mapu na myší označený výřez (označit táhnoutím myši se stisknutým levým tlačítkem).

ico_zmensit

Zmenšit

 

Skokově zmenší výřez mapy.

ico_zvetsit_do_okna

Zvětšit do okna

 

Zvětší celý rozsah tématu do okna mapy.

ico_posouvat

Posouvat

 

Posune výřez mapy (táhnout myš se stisknutým levým tlačítkem směrem požadovaného posunu).

ico_tema_vodoznak

Vodoznak

 

Zapne zobrazení vodoznaku podle nastavení v záložce Popis.

pole_meritko2

Měřítko

 

Nastaví měřítko zobrazení mapy

ico_tema_mapa

Mapovat

 

zapne zobrazení mapy v pravé části okna.

ico_tema_data

Data

 

Zapne zobrazení datové tabulky v pravé části okna.

ico_tema_mapa_data

Mapa + Data

 

Zapne zobrazení mapy a datové tabulky v pravé části okna.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_zobrazeni_mapy_a_dat.htm